İlan və əqrəblər

 

İlanlar yer üzünün ən təhlükəli varlıqlarından biri hesab edilirlər. Onların əksəriyyəti zəhərli olmaqla yanaşı həmdə dözümlü və çox güclüdürlər. İlanlar digər vəhşi heyvanlardan təhlükəyə və qorxunclu olmalarına görə, heç də geri qalmırlar. İlanlar bir birlərini yeyə bilir. Hətta onların rəqibləri özlərinə nisbətdə daha böyük olsalar belə. Belə ki, ilanlar ovlarını udduqdan sonra artıq qalanını qusaraq geri qaytarırlar. İlanlar balalarını da yeyə bilirlər. Ölü doğulan ilan balaları yumurta qoyduqdan sonra güc itirmiş ilanlar üçün enerji mənbəyi hesab olunur. Belə bir hal məlumdur ki, ilanlar hətta qidalanmadıqda inkişaf edərək böyüyə bilir və bu müddət ərzində çəki belə itirmirlər.

İlanlar hər zaman ovlarının gözlərini nişan alırlar. Elə bu yolla da onlar rəqiblərini kor edirlər. İlanların püskürdükləri zəhər xüsusi formada olur və ideal formada hər iki gözə tökülə bilir.

Call Now Button